Sürekli Bilgilendirme Formu

Şirket Künyesi

 • Şirket'in Unvanı: ORAGON GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
 • Mersis No: 0644 0596 9510 0001
 • Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul
 • Ticaret Sicil Numarası: 114612-5
 • Adres: ZIYA GOKALP MAH. SULEYMAN DEMIREL BULVARI 7E THE OFFICE BLOCK NO: 171, 34490 Başakşehir/İstanbul
 • Telefon: +902128017778
 • İnternet Adresi: www.oragongpy.com
 • Kayıtlı Sermaye Tavanı: 75.000.000 TL
 • Taahhüt edilen Sermaye: 18.000.000 TL
 • Ödenen Sermaye: 18.000.000 TL
 • Tescil Tarihi: 25 Aralık 2017
 • Vergi Numarası: 644 059 6951
 • Sektör: Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı Soyadı Sermaye Tutarı (TL) Sermaye Payı
Abdulrahman Alhamad 13.140.000 73%
Himmet Karadağ 3.600.000 20%
Bara Badenjki 900.000 5%
Abdullah Yüksel 360.000 2%
TOPLAM 18.000.000
Yönetim

Himmet Karadağ – Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür

Abdullah Alhamad – Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Abdulrahman Alhamad – Yönetim Kurulu Üyesi

Muharrem Karslı – Yönetim Kurulu Üyesi

Bara Badenjki – Yönetim Kurulu Üyesi

Abdullah Yüksel – Yönetimi Kurulu Üyesi

Mehmet Emin Oran – Yönetim Kurulu Üyesi